ผู้ถือหุ้น GLORY โหวตหนุนแจกวอร์แรนต์ 2:1 รับสิทธิ 31 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> “รุ่งเรืองตลอดไป” ผ่านฉลุย ผู้ถือหุ้นโหวตหนุนออกวอร์แรนต์จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 135 ล้านหน่วย กำหนดสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ พร้อมเพิ่มทุน 67.50 ล้านบาท รองรับแปลงวอร์แรนต์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับวอร์แรนต์ 31 ต.ค.65

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป (GOLORY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2565 อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GLORY-W1) จำนวนไม่เกิน 135 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ

พร้อมทั้งอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 67.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 202.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 135 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 31 ต.ค.2565 (Record Date) และมอบหมายใหเประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งดำเนินการเกี่ยวกับกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ

หุ้น GLORY ปิดตลาด 19 ต.ค.65 ที่ราคา 3.52 บาท -0.10 บาท หรือ -2.76% มูลค่าการซื้อขาย 1.94 ล้านบาท