บอร์ด SMTทุ่ม 240 ลบ.ซื้อคืน 60 ล้านหุ้น เลิกธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์

HoonSmart.com>>บอร์ด”สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์” ไฟเขียวงบ 240 ล้านบาท เปิดโครงการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 60 ล้านหุ้น หรือ 7.13%  เริ่ม 26 ต.ค. 65 ถึง 25 เม.ย.66 ใช้สภาพคล่องทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม ROE บริษัทมีรายย่อยถือหุ้นมากถึง 79% พร้อมอนุมัติยกเลิกการดำเนินธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติวงเงิน 240 ล้านบาท สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 60 ล้านหุ้น คิดเป็น 7.13% ของทุนเรียกชำระแล้ว โดยจะซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย.2566  ในอดีตบริษัทฯเคยซื้อหุ้นคืนสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564

วัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นคืน เพื่อใช้สภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE) ทั้งนี้ ณวันที่ 25 มี.ค.2565 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 665 ล้านหุ้น คิดเป็น 79.02%ของทุนทั้งหมด

ด้านราคาหุ้น SMT ล่าสุดวันที่ 12 ต.ค.ปิดที่ 4.20 บาท ลดลง 0.10 บาทหรือ-2.33% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาหุ้นเคยขึ้นไปสูงสุดแตะ 7 บาท และลงไปต่ำสุด 3.80 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ หลังจากบอร์ดเคยอนุมติให้เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2565 เนื่องจากปัจจุบันได้พิจารณาสถานการณ์ธุรกิจมีความผันผวนสูง ซึ่งจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อความเสี่ยงให้แก่บริษัทฯได้ในอนาคต