เมืองไทยประกันชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

HoonSmart.com>>เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบถุงยังชีพเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งภายในถุงบรรจุอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพ จำนวน 4,000 ชุด

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 71 ปี เมืองไทยประกันชีวิต ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่ง มั่นคงและตั้งอยู่บนหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับพันธกิจในการดูแลสังคมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต และจากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 4,000 ชุด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งภายในถุงบรรจุด้วยอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยมี ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดและส่งมอบถุงยังชีพ

“บริษัทฯ ยังคงยึดนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สังคมเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งการจัดกิจกรรมจัดถุงยังชีพในครั้งนี้ เราก็หวังว่าจะเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้” นายสาระ กล่าว