บลจ.กรุงไทย มอบเงินสมทบทุน “มูลนิธิชัยพัฒนา” กว่า 3.9 ล้านบาท

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท เข้าร่วมมอบเงินสมทบทุนจำนวน 3,954,430.26 บาทจากรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย ( KTBTHAICG ) ให้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม อันนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้