DTCENT จัดกิจกรรมพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

DTCENT จัดกิจกรรมพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ที่ 7 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท, ทศพล คุณะเพิ่มศิริ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ , จิราพร ลายลักษณ์ (ที่ 6 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์  (DTCENT)

พร้อมด้วย เอกจักร บัวหภักดี (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ  รวมถึงแผนงานในอนาคตให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่บริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้