“เบทาโกร” แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO

HoonSmart.com>> เบทาโกร ลงนามในสัญญาแต่งตั้งแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 8 ราย สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมไม่เกิน 500 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายที่ 40.00 บาทต่อหุ้น  เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้นได้ในระหว่างวันที่ 10 – 12 และ 17 ต.ค.65

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (BTG)  นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข  กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriters) สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriters) จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย (1) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (3) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (4) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (5) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ (6) บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินและดำเนินการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น (Overallotment and Stabilizing Agent) ทั้งนี้ เบทาโกร ได้เสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมไม่เกิน 500 ล้านหุ้น (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) กำหนดราคาเสนอขายที่ 40.00 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้ง 8 รายข้างต้น สามารถจองซื้อหุ้นได้ในระหว่างวันที่ 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565 นี้