PTG คว้ารางวัล “องค์กรน่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” 2 ปีซ้อน

HoonSmart.com>>PTG คว้ารางวัลระดับสากล “องค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” จาก HR Asia 2 ปีซ้อน  ตอกย้ำความเป็นองค์กรรุ่นใหม่  บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเลิศ ในฐานะผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร

ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี  (PTG)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรที่มีผู้อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2565”   จาก HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022

นับเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรรุ่นใหม่ ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กรในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

ทั้งนี้ PTG มุ่งขับเคลื่อนการสร้างทรัพยากรบุคคล และการเป็นองค์กรที่มีคนอยากร่วมงาน ผ่านค่านิยมการทำงานทั้ง 4 ด้าน คือ B- Breakthrough the limit , E- Embrace Empathy , S- Succeed Together และ T- Cultivate Trust สนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนงานมีโอกาสพัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นให้มีกําลังใจในปฏิบัติงาน และมองเห็นโอกาสก้าวหน้าของตนเอง “ Talents Development”  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพกับงานที่ท้าทายได้อย่างไร้ขีดจำกัด

“ บริษัท ฯ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้รับรางวัลนี้ ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ซึ่ง PTG Energy มุ่งเน้นการสร้าง-พัฒนาพนักงาน ให้โอกาสแสดงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมในทุกด้าน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ยึดหลักปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร “BEST” ในการทำงาน สิ่งหนึ่ง ที่เรายึดมั่นและปฏิบัติมาโดยตลอด คือ การดูแลพนักงานทุกคนบนความหลากหลายอย่างเท่าเทียมให้มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นสิ่งที่การันตีความสำเร็จ และความภาคภูมิใจในครั้งนี้” ดร.วัลภา กล่าว