“U” ลุยธุรกิจการเงิน เดินหน้าล้างขาดทุนสะสม

HoonSmart.com>>”ยู ซิตี้ ” เปลี่ยนชื่อเป็น “แรบบิท โฮลดิ้งส์ ” ปรับทิศทางธุรกิจสู่กลุ่มบริการทางการเงิน พร้อมลดทุน-ลดพาร์ เดินหน้าล้างขาดทุนสะสมและส่วนต่ำมูลค่าหุ้น เพื่อเตรียมจ่ายปันผล หลังขายทรัพย์อสังหาริมทรัพย์-โรงแรมออกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ธนูลักษณ์รับไปมูลค่า 2,400 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมีเวลาระบาย 3 ปี ราคาหุ้น U วิ่งรับข่าว TNL  ซิลลิ่งโชว์ 

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้บริษัท ยู ซิตี้ (U) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์   เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจในระยะยาวที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบริการทางการเงินเป็นหลัก หลังจากทยอยขายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการขายโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ขายหุ้นบริษัทย่อยโรงแรมในยุโรป รวมทั้งการขายที่ดินอีกหลายผืน รวมมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท และขายบริษัทร่วมทุน (JV) และบริษัทย่อยอีกรวม 7 บริษัท ที่ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE)ให้กับ บริษัท ธนูลักษณ์ หรือ “TNL” ด้วยราคาประมาณ 532 ล้านบาท ทั้งนี้ หากรวมภาระหนี้เงินกู้ยืมที่ U City มีกับบริษัทร่วมทุน (JV) และบริษัทย่อยที่ TNL ต้องชำระคืนให้กับ U  ภายในเดือนมิถุนายน 2566 แล้ว ธุรกรรมนี้จะมีมูลค่ารวมกว่า 2,400 ล้านบาท

“การเปลี่ยนชื่อบริษัทจะช่วยสร้างภาพจำและมอบความเข้าใจใหม่แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นธุรกิจหลัก อีกต่อไป แต่ U  หรือ แรบบิท โฮลดิ้งส์ ได้ปรับทิศทางดำเนินธุรกิจ แล้วกลายเป็นหัวหอกของกลุ่มบีทีเอสในการดำเนินธุรกิจบริการทางการเงิน และสร้าง synergy ร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ทั้งภายในกลุ่มบีทีเอส และภายในเครือข่ายบริษัทพันธมิตรภายใต้กลยุทธ 3M ของกลุ่มบีทีเอส” นางสาวสรญากล่าว

ส่วนการประกาศขายบริษัทร่วมทุนกับ NOBLE ทั้ง 7 แห่ง ให้กับ TNL นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ และจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการพัฒนาโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จ โดยเงินที่ได้จากการขายจะนำมาเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นจะเป็นธุรกิจหลักในระยะยาว  ซึ่งได้เข้าลงทุนไปแล้วบางส่วน เช่น การเข้าลงทุนใน Rabbit Life ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต รวมถึงการเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท   และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย เป็นต้น ในส่วนทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้น บริษัทฯ จะทยอยขายออกภายในระยะเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ลดพาร์) ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วลดลงเป็น 47,941,667,251.80 บาท และ 44,546,837,795.60 ตามลำดับ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ (U-P) ที่มีอยู่ราว 56,000 บาท ออกไปได้ ทำให้บริษัทฯ ไม่ติดข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมทั้งหมดนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 14.00 น. ชั้น 23 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมดังกล่าว (Record Date) ในวันที่ 18 ต.ค.2565

ด้านราคาหุ้น U  วิ่งรับข่าวดีปิดที่ 1.43 บาท +0.07 บาทหรือ +5.15% และ TNL ซิลลิ่งสนิท 29.41%  ปิดที่ 38.50 บาท พุ่งขึ้น 8.75 บาท