24CS เปิดเทรดวันแรกที่ 7.10 บาท เหนือจอง 108.82%

HoonSmart.com>>หุ้น 24CS เปิดเทรดวันแรกที่ 7.10 บาท เหนือจอง 108.82% บล.ทิสโก้ ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 4.1 บาทต่อหุ้น บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยการเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทปรับอากาศและระบายอากาศ แบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลยี่ห้อ TROX และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศแบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลหลายราย

หุ้น 24CS เปิดเทรดวันแรกที่ 7.10 บาท เพิ่มขึ้น 3.70 บาท หรือ +108.82% จากราคาขาย IPO ที่ 3.40 บาทต่อหุ้น

บล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์ฯประเมินบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (24CS) มูลค่าที่เหมาะสม 4.1 บาทต่อหุ้น อิงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทปรับอากาศและระบายอากาศ แบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลยี่ห้อ TROX และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศแบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลหลายรายอาทิเช่น TRANE, AAF, KRUGER HONEYWELL เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และงานรับเหมาก่อสร้าง โดยประกอบด้วย 1) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 2) งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 3) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และ 4) งานติดตั้งฉนวนกันเสียง รวมถึงให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างงานอื่นเพิ่มเติม โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่