4 แบงก์แห่ขึ้นดอกเบี้ย KBANK คิดเงินกู้ต่ำสุด

HoonSmart.com>> ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งปรับขึ้นดอกเบี้ยตามกนง. นำโดย BBL  ตามด้วยธนาคารกสิกรไทยปรับขึ้นเงินฝากประจำ 0.10- 0.50% ช่วยรายย่อยคงดอกเบี้ยกู้ที่ 5.97% รายใหญ่ขยับ 0.25% MOR อยู่ที่ 6.09% MLR ที่ 5.72% เช่นเดียวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ด้าน”ทีเอ็มบีธนชาต”ปรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำมากสุด  0.15- 0.80% ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ขึ้น 0.20% MLR-MOR ขึ้น 0.25% มีผล 1 ต.ค.65

คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งๆละ 0.25% รวม 0.50% เป็น 1.00% ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.15-0.50% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีแบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี  ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.375% ต่อปี และเพิ่มดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.30% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2565

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) โดยนายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ธนาคารปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.10% – 0.50%

สำหรับฝั่งสินเชื่อ เพื่อให้กระทบลูกค้ารายย่อยน้อยที่สุด จึงคงดอกเบี้ยไว้ที่ 5.97%  โดยปรับเพิ่มเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ 0.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565  สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ปรับขึ้น 0.25% ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)  จาก 5.47% เป็น 5.72% ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 5.84% เป็น 6.09%

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า กรุงศรียังคงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเปราะบางและลูกค้ารายย่อย จึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น 0.10-0.50% พร้อมลดผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยที่ 6.05% และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ขึ้น 0.25% MLR เป็น 5.83% MOR เป็น 6.20%

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (TTB) เปิดเผยว่า ธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ย MRR เพิ่มขึ้น 0.20% น้อยกว่าการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วน MLR และ MOR เพิ่มขึ้น 0.25%  จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มลูกค้าเงินฝากที่มองหาผลตอบแทนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูง และเพื่อเก็บออมสำหรับอนาคต ธนาคารจึงได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยฝากประจำอยู่ที่ระหว่าง 0.15- 0.80% ต่อปี ซึ่งรวมถึงบัญชีเงินฝากพิเศษ ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุก ๆ 6 เดือน และได้รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเงินฝากที่มุ่งเน้นการออมในบัญชีดอกเบี้ยสูง เพิ่มสภาพคล่อง ถอนได้ก่อนกำหนดไม่ถูกลดดอกเบี้ย และเริ่มฝากขั้นต่ำได้ที่ 5,000 บาท โดยธนาคารได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจาก 1.80% เป็น 2.50% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปเช่นกัน

นายปิติ กล่าวว่า ทีเอ็มบีธนชาตมีความเข้าใจและมีความห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้ากับทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย จึงได้ใช้แนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ายังคงมีสภาพคล่องในการใช้ชีวิตในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และเชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะเป็นการช่วยส่งเสริมการออม เพื่อเป็นการสร้างรากฐานชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าได้