บลจ.กรุงศรีซื้อ ASIAN เพิ่ม 7.85 แสนหุ้น หนุนถือ 5.0287%

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงศรี” เก็บหุ้น ASIAN เข้าพอร์ต 7.85 แสนหุ้น สัดส่วน 0.0964% หนุนถือกว่า 5.0287%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 จำนวน 785,000 หุ้น คิดเป็น 0.0964% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 40,938,500 หุ้น หรือ คิดเป็น 5.0287% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ราคาหุ้น ASIAN วันที่ทำรายการ 28 ก.ย.2565 ปิดที่ 18.50 บาท +0.80 บาท หรือ +4.52% มูลค่าการซื้อขาย 84.06 ล้านบาท จากเปิดราคา 18.50 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุด และระหว่างลงไปต่ำสุด 17.90 บาท

ล่าสุดปิดตลาด 29 ก.ย.2565 ที่ราคา 18.00 บาท -0.50 บาท หรือ -2.70% มูลค่าการซื้อขาย 43.08 ล้านบาท