กองทรัสต์ KTBSTMR ผลงานเด่นโตเกินคาด จ่ายผลตอบแทนตามเป้า

HoonSmart.com>> “DAOL REIT” มองปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว หนุนธุรกิจอสังหาฯ หลาย Sector ทั้ง คอมมูนิตี้มอลล์ โลจิสติกส์ , การผลิตและขนส่ง อีคอมเมิร์ซ หนุน ‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ ผลการดำเนินงานเติบโตเกินคาด สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มั่นใจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยตามเป้า

พลสิทธิ ภูมิวสนะ

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (DAOL REIT) ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBSTMR) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมา จากกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศและการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นช่วงหลังผ่อนคลายมาตราการล็อกดาวน์ ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ , ออฟฟิศสำนักงาน ที่มีการใช้บริการมากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและกลุ่มขนส่งที่มีความต้องการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ กองทรัสต์ KTBSTMR มีผลการดำเนินงานที่เติบโตสูงกว่าที่คาดไว้ และสร้างประโยชน์ตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 กองทรัสต์ KTBSTMR ได้ดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไปแล้ว 2 ครั้ง คือ รอบการดำเนินงาน วันที่ 1 ม.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565 ในอัตรา 0.1733 บาทต่อหน่วยทรัสต์ และล่าสุดคือ รอบดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 ในอัตรา 0.1779 บาทต่อหน่วยทรัสต์

นอกจากประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ตามเป้าแล้ว มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์ KTBSTMR ยังเติบโตขึ้นเช่นกัน โดยนับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน (8 พ.ย. 2564) จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 นั้น มูลค่า NAV เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.1067 บาทต่อหน่วย และเพิ่มขึ้นเป็น 10.1872 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565 โดยล่าสุด NAV มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10.2246 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 ซึ่งสูงกว่าราคาหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ที่ระดับ 9 บาทต่อหน่วย ( ราคาปิดหลักทรัพย์ KTBSTMR ณ วันที่ 26 ก.ย. 2565 ) เป็นการสะท้อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์และการบริหารกองทรัสต์ที่สามารถสร้างรายได้ที่เติบโต

ขณะเดียวกันด้วยจุดเด่นของการเป็น ‘กองทรัสต์อิสระแบบผสม’ ภายใต้การบริหารของ DAOL REIT ทำให้ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมกว่า 3,765 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบการดำเนินงานถัดไปได้ตามเป้าหมาย

นายพลสิทธิ ยังกล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ในช่วงปีหลังของการระบาดของโควิด-19 ลดน้อยลงไปมาก และมีการประกาศยกเลิกให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้งการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัยสนันสนุนต่อธุรกิจโลจิสติกส์ , ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง รวมถึงอีคอมเมิร์ซ ค้าปลีก สามารถขยายตัวได้ต่อไป รวมถึง ธุรกิจสำนักงานและศูนย์รับฝากข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ และด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศปีนี้ อีกทั้ง ด้วยจุดเด่นของการเป็น ‘กองทรัสต์อิสระแบบผสม’ จึงมีโอกาสสำหรับการหาสินทรัพย์คุณภาพใหม่ๆ เข้ามาบริหารเพิ่มเติม เช่นกัน

“ด้วยสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/รีท ที่มีคุณภาพ ยังมีความน่าสนใจเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DAOL REIT กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจกองทรัสต์ KTBSTMR เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจกองทรัสต์ KTBSTMR สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากบริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่าน DAOL Contact Center 02-351-1800 กด 3