TEGH ชูผู้นำ Sustainable Material มั่นใจเทรดวันแรกเหนือจอง

HoonSmart.com>>TEGH ชูจุดเด่นธุรกิจคาร์บอนต่ำ-ห่วงโซ่ธุรกิจยั่งยืน-ผู้นำด้าน Sustainable Material ปักธง 5 ปี รายได้โตเท่าตัวแตะ 2.2 หมื่นลบ. มั่นใจเข้าเทรดวันแรกเหนือจอง

เฉลิม โกกนุทาภรณ์

นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  (TEGH)  เปิดเผยว่า หุ้น TEGH ซื้อขายวันที่ 30 ก.ย. เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ (SET) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มั่นใจได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างคึกคัก ด้วยจุดเด่น การเป็นผู้นำผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ และน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออก และเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพแบบครบวงจรรายใหญ่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และ 3. ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ ผ่านบริษัทย่อย 11 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 1 ่บริษัท

“กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานที่ได้มาตรฐานทั้งทางด้านคุณภาพและกระบวนการจัดการ โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติ ที่ได้มาตรฐานความยั่งยืน ทั้งจากมาตรฐาน FSC และ GOLS และเป็นองค์กรที่ได้รับมาตรฐาน Eco Factory และ Green Industry สินค้ายางธรรมชาติของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรอง Carbon Footprint เป็น Low Carbon Product เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ รางวัลคุณภาพจาก Bridgestone, Sumitomo และ Pirelli รวมถึงได้รับรางวัลด้าน Sustainability จาก Pirelli และ Apollo ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ชั้นนำของโลก” นายเฉลิม กล่าว

นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มน้ำมัน มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากแนวโน้มราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน อนาคตรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) จะถือเป็น New S-Curve ของอุตสาหกรรมยานยนต์  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังกระจายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนและการรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ ลดความเสี่ยงเรื่องความผันแปรจากฤดูกาล และความเสี่ยงการพึ่งพากำไรจากสินค้าเกษตร

ส่วนเงินระดมทุน 1,254.56 ล้านบาท บริษัทฯ นำไปขยายธุรกิจ และลงทุนโครงการในอนาคต พัฒนา-ปรุงประสิทธิภาพดำเนินงาน  260  – 475 ล้านบาท ภายในปี 2568 , คืนเงินกู้ สถาาบันการเงิน 700  ล้านบาท ภายในปี 2566 และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน  79.56 – 294.56 ล้านบาท ภายในปี 2566

“กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิต Sustainable Material ขยายกำลังการผลิตยางแท่งเป็น 420,000 ตันต่อปี เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตยางแท่ง Top 5 ของประเทศ ตั้งเป้ารายได้ 22,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 และเป็นองค์กรที่เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิลในทุกกระบวนการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็น Eco Product อย่างแท้จริง และก้าวสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral” นางสาวสินีนุช กล่าว

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำจำหน่ายหุ้น TEGH  มั่นใจว่าหุ้น TEGH จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จุดเด่นธุรกิจแบบ ESG และ GOLS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่มีแนวโน้มที่จะซื้อวัตถุดิบยั่งยืนมากขึ้น ช่วยปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวให้แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน

TEHG มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตยางล้อชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ Michelin, Bridgestone, Goodyear, Sumitomo, Pirelli, Continental, Apollo, Prometeon, Yokohama, Hankook, Nexen, Sentury, Westlake, Kama, Deetone, Otani, Vee Rubber, Superstone, Prinx Chengshan, Kumho และ Zhongce เป็นต้น