EA ผนึก CFM พันธมิตรใหญ่ ลุยพัฒนารถไฟฟ้ามาเลเซีย

HoonSmart.com>> EA ส่ง บ.ย่อย จับมือ “COMPUTER FORMS (MALAYSIA) BERHAD” พันธมิตรใหญ่ในมาเลเซีย ลงนาม HOA ลุยพัฒนามาเลเซีย สู่การเป็นสังคมไร้คาร์บอน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองใน  ปูทางสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งลงนามสัญญา สั่งซื้อรถไฟฟ้าจากกลุ่ม EA แล้ว 200 คัน – ติดตั้งสถานีอัดประจุฯ Ultra-fast charge ใช้เวลา 15-20 นาที 

วันที่ 26 กันยายน 2565 มีพิธีลงนามความร่วมมือ ที่จะร่วมลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในประเทศมาเลเซีย โดยมี Mr.Datuk Wira Justin Lim Hwa Tat กรรมการบริหาร Computer Forms (Malaysia) Berhad (CFM) และนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (EA)  ร่วมในพิธีลงนาม

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับ CFM เพื่อร่วมลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนไร้มลพิษ นับเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของ EA ที่ได้รับการยอมรับในการนำนวัตกรรม Ultra Fast Charge Technology ของบริษัทฯ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา และผลิตในประเทศไทย เข้าสู่ตลาดขนส่งมวลชนของประเทศมาเลเซีย ก่อให้เกิดการร่วมลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต ผลักดันขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และตลาดโลกต่อไปในอนาคต

การร่วมลงทุนครั้งนี้  ระยะแรก CFM จะช่วยบริษัทร่วมทุนทำตลาดยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัดประจุไฟฟ้าในประเทศมาเลเซีย  ปัจจุบันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายรถโดยสารไฟฟ้าของกลุ่ม EA จำนวน 200 คัน ให้กับ Gemilang International Limited (GML) ตลอดจนติดตั้งสถานีอัดประจุฯ Ultra-fast charge ที่ใช้เวลาอัดประจุเพียง 15-20 นาที ซึ่งเหมาะกับรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากจะช่วยให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ระยะที่สอง จะขยายตลาดการคมนาคมขนส่งไฟฟ้าไปทั่วทั้งมาเลเซีย ผ่านผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม EA ทั้งรถโดยสารไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และรถบรรทุกไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งร่วมกันศึกษาขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย

การร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี ของทั้ง 2 บริษัท ที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในตัวเมืองให้มีความยั่งยืน ปลอดมลพิษมากขึ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นโอกาสสำคัญของ EMH และ CFM ที่ได้ร่วมสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในการยกระดับระบบขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ที่เกิดจากความร่วมมือกันในระดับประเทศ เพื่อสร้างการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นฐานในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกในอนาคต

ปัจจุบันประเทศมาเลเซีย มีนโยบายลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล มุ่งเน้นให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นถึง 37% ตามแผนนโยบาย ในปี 2022-2040 อีกทั้งการเข้าร่วม COP26 ของทางรัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายแห่งชาติในเวทีโลก เข้าสู่สังคมไร้มลพิษ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือเพื่อลงทุนพัฒนาระบบการคมนาคมไฟฟ้าแบบครบวงจรในครั้งนี้

บริษัท CFM ได้เห็นถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญของ EA ผู้นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ในประเทศไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมเกี่ยวกับการคมนาคมแบบไร้มลพิษ ตั้งแต่การพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เช่น รถโดยสารไฟฟ้า และเรือโดยสารไฟฟ้า และการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งมีเทคโนโลยีระบบ Ultra Fast Charge Technology สามารถอัดประจุไฟฟ้าสู่ยานยนต์ทุกชนิด 80% ในเวลาเพียง 15-20 นาที