UBA ต้อนรับ ก.ล.ต. – ตลท. เยี่ยมชมกิจการ

UBA ต้อนรับ ก.ล.ต. – ตลท. เยี่ยมชมกิจการ

จักรพร อุ่นจิตต์  ( แถวนั่งที่ 4 จากขวา ) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ , สมชาติ สังหิตกุล ( แถวนั่งคนกลาง ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์  ( UBA ) ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ (mai) โดยมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูล  ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ดินแดง เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับ UBA ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดการเดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร   ( Integrated Operation and Maintenance หรือ IOM ) พร้อมทั้งการบริการด้านวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์ รวมถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมการให้บริการ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.งานระบบบำบัดน้ำเสีย 2.งานอุโมงค์ระบายน้ำ และ3.งานระบบน้ำประปา