“นางฟ้ากัญชา” นำแคนนาบิซเวย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ

อุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนาบิซเวย์ จำกัด หรือ CW บริษัทในเครือของ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (EE)  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสู่ตลาดโลก ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันอาหาร ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย