“บล.บัวหลวง” ทำกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัวหลวง

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มพนักงานและครอบครัวทำกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว พร้อมเยี่ยมชมแปลงบัวกว่า 500 สายพันธุ์ และร่วมกันปลูกบัวหลวง ดอกไม้ประจำบริษัทฯ สายพันธุ์อาภากรซึ่งเป็นสายพันธุ์หายาก โดยมี ดร. ณ. นพชัย ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกแหล่งอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์บัวระดับโลก ให้การต้อนรับ ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี