TTCL คว้าก่อสร้างโครงการ TCP New Project มูลค่า 6.5 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ทีทีซีแอล” ได้รับงานก่อสร้างโครงการ TCP New Project โรงงานผลิตผงคาร์บอน ระยองของ Thai Tokai Carbon Product มูลค่าโครงการประมาณ 6,500 ล้านบาท

บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งเจตจำนงสำหรับโครงการก่อสร้างใหม่ในประเทศ โครงการ TCP New Project โรงงานผลิตผงคาร์บอน ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เจ้าของโครงการคือ Thai Tokai Carbon Product Co., Ltd. มูลค่าโครงการประมาณ 6,500 ล้านบาท

สำหรับขอบเขตของงานเป็นการออกแบบวศิวกรรม จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้าง