KWM เร่งไลน์ผลิตที่ 3 ชู Robot ลดต้นทุน-กำลังผลิต

HoonSmart.com>>“KWM” เร่งไลน์ผลิตที่ 3 ภาคการเกษตร ชู  Robot ควบคุมการผลิตติดตั้งเสร็จก.ย.นี้ ลดต้นทุน-แข่งขันสบาย สบช่องเปิดตลาด CLMV- นิวซีแลนด์ สยายปีกสร้างมูลค่ายอดขายตปท.เพิ่ม  ส่วนสารสกัดจากพืชกระท่อม คาดวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ Q1/66 

เอกพันธ์ วนโกสุม

นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค  (KWM)   เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเพิ่มไลน์การผลิตที่ 3 ของภาคการเกษตร ติดตั้งเสร็จก.ย.นี้  และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาส 4/2565 นี้ รองรับความต้องการภายในประเทศ และต่างประเทศ ภายหลังจากที่บริษัทฯ วางแผนขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้น

สำหรับไลน์ผลิตที่ 3 ใช้นวัตกรรม Robot  ควบคุมการผลิต จำนวน 5 ตัว และมีพนักงานควบคุมเพียง 2 คน ขณะที่ไลน์ผลิต 1- 2 เป็นเมนนวล (manual) ทั้งหมด การนำ Robot มาใช้ในไลน์ผลิตที่ 3  ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง (Economies of Scale) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันไปยังตลาดต่างประเทศได้ดีขึ้น

“ ปัจจุบัน ไลน์ที่ 1-2  ผลิตใบผาล  1 นาที :  1 แผ่นใบผาล : พนักงานควบคุมการผลิต 11 คน  ไลน์ที่ 3  การผลิต 1 นาที : 1 ใบผาล : พนักงาน 2 คน ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ซึ่ง  2 ไลน์แรก  ผลิตใบผาลประมาณ 1,000 แผ่นต่อวัน เต็มความต้องการของคูโบต้า ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก การเพิ่มไลน์ผลิต 3   ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตขึ้น 2 เท่า ทำให้ความสามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง เพิ่มความสามารถทำกำไรที่ดีให้กับบริษัทฯด้วย ”

ทั้งนี้ ไลน์ผลิตที่ 3 ส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพขยายตลาดไปต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม) เป็นแห่งแรก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศพม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายเขตชายแดนไทย นำสินค้าไปขายในกัมพูชา รวมทั้งหาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง ในลาว < กัมพูชา และเวียดนาม อย่างต่อเนื่อง

ร่วมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาการขยายตลาดสู่ประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากประเทศดังกล่าวเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยปัจจุบันมีคู่ค้าจากประเทศนิวซีแลนด์ เข้ามาเจรจากับบริษัทฯในเบื้องต้นแล้ว

ส่วนธุรกิจสกัดพืชสมุนไพร กระท่อม  โดยบริษัทย่อย ” เคดับบลิวเอชบี จำกัด”  (KWHB) อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงาน คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2565 นี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสกัดสาระสำคัญที่ได้จากพืชกระท่อม ทั้งในรูปแบบตัวละลายน้ำ และรูปแบบแคปซูล เป็นต้น และอยู่ระหว่าง ขอเลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสารสกัดจากพืชกระท่อม จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คาดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะเริ่มวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส1/2566