IVL แจงเพิ่มกรณีสารเคมีรั่วไม่กระทบการผลิต ดำเนินธุรกิจตามปกติ

HoonSmart.com>> “อินโดรามา เวนเจอร์ส” แจงเหตุสารเคมีรั่วไหลของน้ำมันถ่ายเทความร้อน โรงงาน นครปฐม กระบวนการผลิตยังดำเนินการได้ตามปกติ ยันโรงงานไม่ได้ถูกระงับการดำเนินงาน ส่วนสารเคมีรั่วไหลเป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนใช้กันทั่วไปในโรงงานผลิตต่างๆ ทั่วโลก ชี้คุมเหตุได้รวดเร็ว ปริมาณสารเคมีรั่วไหลเล็กน้อย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรั่วไหลของน้ำมันถ่ายเทความร้อน (Dowtherm) ในระบบการให้ความร้อนของเหลวโดยเชื้อเพลิง (Thermic fluid heating) ที่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ้ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ว่า

1. ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในสื่อโซเชี่ยลบางแห่งว่า โรงงานของ IPI ได้ถูกสั่งระงับการด้าเนินการเป็นเวลา 15 วันหรือระยะเวลาเกินกว่านั้น ไอวีแอลขอเรียนชี้แจงว่า การรั่วไหลดังกล่าวเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในระบบทำความร้อน ซึ่งได้ถูกหยุดใช้ในทันที ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนมาใช้ระบบทำความร้อนโดยใช้น้ำมันแทน ส่งผลให้กระบวนการผลิตของโรงงานยังคงสามารถดำเนินงานได้ตามปกติและไม่มีการหยุดชะงักแต่อย่างใด ดังนั้น ข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชี่ยลว่าโรงงานถูกระงับการดำเนินงานนั้นจึงไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้ ระบบท้าความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจะได้รับการซ่อมแซมแก้ไขและจะเริ่มใช้งานอีกครั้งหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม

2. ในส่วนของผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันเกิดจากสารเคมีที่รั่วไหลนั้น ไอวีแอลขอเรียนชี้แจงว่าสารเคมีดังกล่าวเป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนที่ใช้กันโดยทั่วไปในโรงงานผลิตต่างๆ ทั่วโลก และเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกควบคุมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ปริมาณสารเคมีที่รั่วไหลมีเพียงจำนวนเล็กน้อย จึงมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงระบบทางเดินหายใจ การระคายเคืองต่อผิวหนัง หรือดวงตา หรือผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดจากการสูดดม