ตลาดรับ MBAX-W2 เทรด 23 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ MBAX-W2 เริ่มซื้อขาย 23 ก.ย.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท มัลติแบกซ์ (MBAX) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ MBAX-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai ในวันที่ 23 ก.ย. 2565

MBAX-W2 มีจำนวน 63,937,154 หน่วย อายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 มี.ค.2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 ก.ย. 2567

ด้านหุ้น MBAX ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 5.40 บาท +0.05 บาท หรือ +0.93% มูลค่าการซื้อขาย 323,440 บาท