“รพ.รามคำแหง” ซื้อหุ้น “รพ.เอกชล” เพิ่ม 0.0033% ขยับถือ 5.0019%

HoonSmart.com>> “โรงพยาบาลรามคำแหง” (RAM) เก็บหุ้น “โรงพยาบาลเอกชล” (AHC) เขาพอร์ตเพิ่ม 5,000 หุ้น สัดส่วน 0.0033% ขยับถือหุ้น 5.0019%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) ได้มาหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล (AHC) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 จำนวน 5,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0033% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 7,498,400 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0019% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น AHC ปิดตลาด 21 ก.ย.อยู่ที่ 18.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 735,220 บาท