เตือน SAAM-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย 23 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>>ตลาด mai เตือนเทรด SAAM-W1 วันสุดท้าย 23 ก.ย.นี้ ขึ้น SP 26 ก.ย. และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 19 ต.ค. ก่อนออกจากตลาด 20 ต.ค. 

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai ) เตือนซื้อขายวันสุดท้าย ของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ ( SAAM-W1 ) วันที่ 23 ก.ย. 2565 นี้

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 28 ก.ย. – 19 ต.ค. 2565

แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ วันที่ 04 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2565

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 19 ต.ค. 2565

ขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 26 ก.ย. -19 ต.ค. 2565 และพ้นสภาพออกจากตลาด mai วันที่ 20 ต.ค. 2565