SABUY MAXI จัดแผนประกันภัยตู้ ATM

HoonSmart.com>>SABUY Maxi จัดแผนประกันภัยทรัพย์สินตู้เอทีเอ็ม บริษัท ฮิตาชิ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) คาดให้บริการตู้เอทีเอ็มครบ 10,000 ตู้ ภายในสิ้นปี 2566

บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์  (SABUY Maxi) จัดแผนประกันภัยทรัพย์สินตู้เอทีเอ็มให้กับ บริษัท ฮิตาชิ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด  ภายใต้กรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินตู้เอทีเอ็ม อันเกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุต่าง ๆ

ปัจจุบันกลุ่ม SABUY ได้มีการให้บริการตู้เอทีเอ็มที่หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และจะให้บริการครบ 10,000 ตู้ ภายในสิ้นปี 2566

SABUY Maxi มุ่งหวังให้บริการประกันภัยรายย่อย ผ่านเครือข่ายร้านค้า และฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงประกันภัยจากชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริการประกันภัยที่ดี ให้บริการแบบมืออาชีพ และเหมาะสมกับความต้องการ