PROEN จับมือ’ลาวเทเลคอม’ ร่วมพัฒนาบริการคลาวด์แพลตฟอร์มในลาว

HoonSmart.com>>”โปรเอ็น คอร์ป”ลงนามสัญญาการร่วมมือกับ Lao Telecommunication Public Company  ร่วมพัฒนาธุรกิจบริการคลาวด์แพลตฟอร์มในลาว และแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายบริการ 5 ปี  ส่วน PROEN เป็นผู้ให้บริการและจัดจำหน่าย  2 ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติ  1 ปี  

นายกิตติพันธ์ ศรีเอี่ยม ประธานเจ้าหนาที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) แจ้งว่า วันที่ 16 ก.ย.2565 ได้ลงนามสัญญาการร่วมมือกับ Lao Telecommunication Public Company ร่วมพัฒนาธุรกิจบริการคลาวด์แพลตฟอร์มในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)

สำหรับข้อตกลงดังกล่าว  Lao Telecommunication Public Company เป็นตัวแทนจำหน่ายบริการคลาวด์ ส่วน PROEN เป็นผู้ให้บริการและจัดจำหน่าย เป็นระยะเวลา 2 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาเพิ่มเติม 1 ปี และตกลงให้ Lao Telecommunication Public Company เป็นตัวแทนจำหน่าย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา