CPF คว้ารางวัล “ASEAN Energy Awards 2022”

ศูนย์พลังงานอาเซียน  ยกโครงการพลังงานทดแทนของซีพีเอฟ คว้ารางวัล “ASEAN Energy Awards 2022” สะท้อนความมุ่งมั่น ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง 

 

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า “โครงการก๊าซชีวภาพจากมูลไก่สู่พลังงานทดแทน : ฟาร์มจักราชและฟาร์มโพธิ์ประทับช้าง ของกลุ่มธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ” ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2022 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

นอกจากนี้ พพ. คัดเลือก “โครงการก๊าซชีวภาพจากมูลไก่สู่พลังงานทดแทน : ฟาร์มจักราช” ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง “ASEAN Energy Awards 2022” ในการประชุมด้านพลังงานและการแสดงนิทรรศการพลังงานที่สำคัญแห่งอาเซียน (AEBF 2022) จัดโดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ACE)

สำหรับปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการพลังงาน ของประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพจัดงานในรูปแบบ LIVE&ONLINE ที่จัดคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนพลังงาน ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน ณ ประเทศกัมพูชา โดยมี 10 รัฐมนตรีอาเซียนร่วมการประชุม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของอาเซียน

“ASEAN Energy Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ซีพีเอฟได้รับ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัท ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง  ด้วยแนวคิดการจัดการฟาร์มที่ดีสู่ Zero Waste to Landfill มุ่งสู่การผลิตพลังงานหมุนเวียนและใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (Renewable Energy 100) สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2030” นายสมคิด กล่าว