‘พันธุกานนท์’ ทิ้งบิ๊กล็อตหุ้น HL 10% ขาย CEO 2.58%-CFO 8% รวม 747 ลบ.

HoonSmart.com>>”เฮลท์ลีด” แจงบิ๊กล็อตโผล่ 29 ล้านหุ้น มูลค่า 746 ล้านบาท ราคา 25.75 บาท/หุ้นเท่ากับตลาด เกิดจาก”มัทยา พันธุกานนท์ “ผู้ถือหุ้นใหญ่ แบ่งขาย 10% ให้ “ธัชพล ชลวัฒนสกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 2.58% ถือเพิ่มเป็น 4.34% “อารยา ตันธนสิน” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท ซื้อ 8.09% กลุ่มพันธุกานนท์เหลือหุ้น 62.22%

บริษัท เฮลท์ลีด (HL) ชี้แจงว่าวันที่ 9 ก.ย. 2565 มีการซื้อขายหุ้นรายใหญ่ (บิ๊กล็อต)  จำนวน 29 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 746.75 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 25.75 บาท เท่ากับราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์ เกิดจากนาง มัทยา พันธุกานนท์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง  สัดส่วน 43.15% ขายออก คงเหลือจำนวน 88.38 ล้านหุ้นหรือสัดส่วน 32.49% ของทุนทั้งหมด

ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากนาย ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซื้อจำนวน 7 ล้านหุ้น หรือ 2.58% ทำให้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 11.8 ล้านหุ้น หรือ 4.34%  และ นาง อารยา ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) และเลขานุการบริษัทซื้อจำนวน 22 ล้านหุ้น สัดส่วน 8.09% รวมถือหุ้นจำนวน 22.45 ล้านหุ้นหรือ 8.25% ที่

ทั้งนี้  จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหญ่ วันที่ 14 มี.ค. 2565 กลุ่มพันธุกานนท์ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 72.22%