ESSO จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท ขึ้น XD 21 ก.ย.

HoonSmart.com>>”เอสโซ่ (ประเทศไทย)”หรือ ESSO จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 21 ก.ย. และจ่ายปันผล 6 ต.ค.65

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) หรือ ESSO แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.50 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 22 ก.ย. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 21 ก.ย. 2565 วันที่จ่ายปันผล 6 ต.ค. 2565