“กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” เฉือนขาย PROEN ออก 3.56% เหลือถือ 21.43%

HoonSmart.com>> “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” CEO “โปรเอ็น คอร์ป” (PROEN) ตัดขายหุ้นออก 11.28 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.56% เหลือถือหุ้น 21.43% ส่วนทั้งกลุ่มถือหุ้น 48.0207%

กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม จำหน่ายหุ้นของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 จำนวน 11,280,000 หุ้น หรือคิดเป็น 3.5696% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 67,745,700 หุ้น หรือ 21.4385% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 48.0207% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น PROEN ปิดตลาด 7 ก.ย.2565 ที่ 6.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 29 ล้านบาท