DMT คาดผลงาน Q3/65 โตต่อเนื่อง รับเศรษฐกิจฟื้น-ท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย  กรรมการผู้จัดการ, บงกชรัตน์  ตั้งชูกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน,  นพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน และ จักรกฤช ทองนาคะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ/นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) ร่วมให้ข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทผ่านงาน Opportunity Day จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565  พร้อมคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2565 น่าจะเติบโตต่อเนื่อง จากแรงหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น  ขณะเดียวกัน ยังมั่นใจว่ารายได้ค่าผ่านทางปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 1.9 พันล้านบาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.2 ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% จากปีก่อนที่มีรายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท