“ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล” เปิดหน้าเก็บหุ้น TEAMG

HoonSmart.com>>”ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล” เปิดหน้าเก็บหุ้น TEAMG รวมกลุ่ม ” ธีระชัย รัตนกมลพร” ถือหุ้นรวม 15.147%

นางสาวธิดารัตน์ สุอมรัตนกุล รายงานสำนักงานก.ล.ต.ว่า วันที่ 1 ก.ย. ได้มาหุ้น TEAMG ( ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ) จำนวน 350,000 หุ้น คิดเป็น 0.0514% ภายหลังการได้มา 500,000 หุ้น หรือ 0.0735%

หากนับรวมกับกลุ่ม ” ธีระชัย รัตนกมลพร” ผู้ถือหุ้นใหญ่ จะมีหุ้นรวมกัน 103 ล้านหุ้น คิดเป็น 15.147%