‘ประเสริฐ-วนิดา’ ขายหุ้น TAKUNI 15%

HoonSmart.com>>”ทาคูนิ กรุ๊ป” แจ้ง ‘ประเสริฐ-วนิดา’ ขายบิ๊กล็อต 15% เหลือเพียง 0.06% ให้นักลงทุนรายย่อย 10 ราย ๆละไม่เกิน 5%  ยันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ และการกำหนดนโยบายของบริษัท ก่อนหน้านี้ กลุ่มตรีวีรานุวัฒน์ขายหุ้นออก 36%

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป (TAKUNI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า วันที่ 6 กย. 2565 มีการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อต TAKUNI จำนวน 15.20% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เกิดจากการขายของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ขายสัดส่วน 6.12% และนางสาววนิดา ตรีวีรานุวัฒน์ ขายสัดส่วน 9.08% ขายให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 10 รายๆละไม่เกิน 5.00% และไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง หรือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ การกำหนดนโยบายบริษัทฯ การประกอบธุรกิจ และอำนาจในการบริหารจัดการแต่อย่างใด โดยนายประเสริฐ และ นางสาวนิตา จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

ก่อนหน้านี้กลุ่มตรีวีรานุวัฒน์ ขายหุ้นออกไปจำนวน 36% ล่าสุดนายประเสริฐเหลือจำนวน 472,993 หุ้นหรือ 0.06%