GC ร่วมทุน ECONIC มุ่งเป้า Net Zero พัฒนาเทคโนฯ สร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอน

HoonSmart.com>> GC Ventures Company Limited บริษัทย่อยของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล  ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนใน Econic Technologies (Econic) บริษัทสัญชาติอังกฤษ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการนำคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งมีนักลงทุนและบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก มูลค่าดีลกว่า 10.4 ล้านปอนด์

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC) กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล การลงทุนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของ GC Group ด้วยการผสานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเทคโนโลยีของ Econic จะสามารถนำคาร์บอนที่ดักจับไว้กลับมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์ เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% ในปี พ.ศ. 2573 และ Net Zero ในปี พ.ศ. 2593 ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ “Efficiency-driven” ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตลอดกระบวนการ “Portfolio-driven” คือ การปรับโครงสร้างธุรกิจระยะยาวและผสานหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และ “Compensation-driven” ด้วยการชดเชยและกักเก็บคาร์บอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ด้วยการตั้งเป้าหมายร่วมปลูกและฟื้นฟูป่าขนาดใหญ่ระดับประเทศ และการร่วมโครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage (CCS) เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดักจับคาร์บอน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กร Net Zero พร้อมกับฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

ทั้งนี้ GC วางแผนในการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้แล้วสูงถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 และจะลงทุนเพิ่มขึ้นในทศวรรษต่อไป เพื่อการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

GC คาดว่า การปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งสู่ Net Zero จะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังลูกค้า ซึ่งการบริหารพอร์ตโฟลิโอ มุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิต การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อสิ่งที่ดีกว่า รวมไปถึงการดูแลโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำการเป็นเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข