Colgate × SCGC สร้างมิติใหม่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

HoonSmart.com>>เอสซีจี เคมิคอลส์  ร่วมกับ คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น จากเอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ เริ่มต้นจากบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำแบรนด์ปาล์มโอลีฟ พร้อมวางแผนต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้วิกฤติภาวะโลกร้อน 

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับ SCGC นับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการตอกย้ำเป้าหมายกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของคอลเกต ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดอย่างน้อย 25% และลดการใช้พลาสติกใหม่ (Virgin Plastic Resin) ลงหนึ่งในสามภายในปี 2568 รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2583 โดยร่วมกับ SCGC ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับคุณภาพที่ดี โดยเริ่มเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้กับครีมอาบน้ำแบรนด์ปาล์มโอลีฟเป็นอันดับแรก ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นับเป็นการเพิ่มการใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ได้เป็นอย่างดี

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) กล่าวว่า  “SCGC มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ในครั้งนี้ นำไปสู่มิติใหม่ของบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล โดยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนสู่ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่ใส่ใจเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ดูแลเส้นผม เป็นต้น ทั้งนี้ SCGC ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR Resin) ภายใต้แบรนด์เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER) โดยร่วมมือกับ บริษัท ทีมพลาสต์ เคมีคอล จำกัด ผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย ในการนำพลาสติกใช้แล้วภายในประเทศไทยมาคัดแยกและทำความสะอาดด้วยกระบวนการที่ทันสมัยเพื่อความสะอาดปลอดภัย พร้อมใช้เทคโนโลยีการกำจัดกลิ่น เมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ จึงปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้ได้ โดยผ่านการรับรองจาก Global Recycled Standard (GRS) อีกทั้งกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลยังใช้พลังงานน้อยกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 70%”

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR) เป็นหนึ่งในโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER) ประกอบด้วยโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ (1) REDUCE ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) RECYCLABLE การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ (3) RECYCLE การนำกลับมาใช้ใหม่ และ (4) RENEWABLE โซลูชันเพื่อให้เกิดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน