บล.ไทยพาณิชย์เปลี่ยนชื่อใหม่ “บล.อินโนเวสท์ เอกซ์” มุ่งสู่เทคฯ การเงินระดับภูมิภาค

HoonSmart.com>> “บล.ไทยพาณิชย์” (SCBS) เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บล.อินโนเวสท์ เอกซ์” (InnovestX) สอดรับทิศทางนโยบายกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยทางการเงินระดับภูมิภาค เตรียมพร้อมขยายธุรกิจการเงินการลงทุนสู่ตลาดอาเซียน มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย.65

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCB Securities Co., Ltd. หรือ SCBS) ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX Securities Co., Ltd.) และมีชื่อย่อ INVX โดยจะมีผลในระบบเทรด (ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และเอกสารการทำธุรกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.2565 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด” (InnovestX) ในครั้งนี้ สอดรับกับทิศทางนโยบายของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจการเงินการลงทุนสู่ตลาดอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า นักลงทุน ตอบรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการเงิน และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลกการเงินแห่งอนาคต

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับธุรกรรมการลงทุน พอร์ตการลงทุนเดิม เอกสารต่างๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่มีกับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริการต่างๆ จากบริษัทฯ รวมถึงแอปพลิเคชันลงทุนภายใต้ชื่อ Easy Invest ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เตรียมแถลงนโยบายยุทธศาสตร์องค์กรพร้อมเปิดตัว แอปพลิเคชันลงทุนใหม่ เร็วๆ นี้