ธพว. ร่วมงาน APEC SME หนุนเอสเอ็มอีไทย ก้าวสู่ BCG Model

HoonSmart.com>>ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  เข้าร่วมเสวนาในการจัดประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค  ครั้งที่ 28 และการประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 54  โดย ธพว. ได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอียกระดับสู่ BCG Model  ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา”  ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนธนาคาร เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “Enabling BCG adoption: Sharing High-Impact Policies and Measures” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายในการจัดประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Ministerial Meeting) ครั้งที่ 28 และการประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Working Group Meeting) ครั้งที่ 54 ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโอกาสและความท้าทายของการนำ BCG ไปปรับใช้สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดย ธพว. ได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอียกระดับสู่ BCG Model ตามนโยบายภาครัฐ ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ด้วยสินเชื่อ BCG Loan ควบคู่งานพัฒนาเพิ่มศักยภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ครบวงจร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ภายในงาน มีการจัดบูธ Showcase สินค้าของลูกค้า ธพว. ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับ BCG Model เช่น บริษัท ซิมพลี เด็คคอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษสา แบรนด์ “PAPA PAPER CRAFT®” ยกระดับปรับเปลี่ยนธุรกิจกระดาษสาดั้งเดิมสู่กระดาษสาแนวโมเดิร์น บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังรีไซเคิล แบรนด์ “THAIS” สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด ธุรกิจรีสอร์ต “แพ 500 ไร่” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีส่วนสำคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพในท้องถิ่น เป็นต้น จัด ณ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565