PRINC เปิดแคมเปญ “พาคนกลับบ้าน” ย้ำรพ.โตเร็วที่สุด เป้าปี 66 ขยายครบ 20 แห่ง

HoonSmart.com>>พริ้นซิเพิล แคปิตอล เปิดตัวแคมเปญ “พาคนกลับบ้าน”  ย้ำการเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่เติบโตเร็วที่สุด ตั้งเป้าในปี 2566 ขยายจำนวนโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่ง จากปัจจุบันมี 13 แห่ง เน้นการขยายพื้นที่เมืองรองทำให้เกิดการจ้างงานบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก

นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวถึงแคมเปญ “พาคนกลับบ้าน” มีจุดเริ่มต้นจากปณิธานองค์กรของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ บุคลากรในทุกระดับถือเป็นหัวใจสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนการเติบโตด้วยความสุข ทั้งความสุขจากการเป็นผู้ให้ ขณะเดียวกันยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกระจายการเข้าถึงบริการสาธารณสุขไปยังจังหวัดเมืองรอง ที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ หรือบริการทางสาธารณสุขยังขาดแคลน เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาพยาบาลของคนในทุกระดับ สอดคล้องกับเป้าหมายการขับเคลื่อนสู่โรงพยาบาลยั่งยืน (Sustainable Hospital) ภายในปี 2566

ขณะที่ นางสาว อติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวถึงแคมเปญนี้ว่า ภาพยนตร์สั้นชุดดังกล่าวสะท้อนการดำเนินงานของเครือโรงพยาบาลที่มิได้มุ่งการขยายโรงพยาบาลเพียงเท่านั้นแต่ยังเห็นว่าบุคลากรทุกวิชาชีพเป็นหัวใจสำคัญ โดยเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถ “พาคนกลับบ้าน” ไปทำงานยังบ้านเกิดได้มากขึ้นตามการขยายโรงพยาบาลไปยังจังหวัดเมืองรอง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาล ระยะเวลาประมาณ 5 ปี จนถึงปัจจุบัน สร้างงานไม่ต่ำกว่า 1,300 อัตรา ในจังหวัดส่วนใหญ่ที่รพ.ตั้งอยู่ อัตราส่วนบุคลากรการแพทย์และพนักงานที่มีภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่ในท้องถิ่นที่โรงพยาบาลตั้งอยู่คิดเป็นกว่า 67% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด มีชุมชนที่เข้าถึงมาตรฐานทางสาธารณสุขมากกว่า 150 แห่ง และยังร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้ามาจำหน่าย หรือจัดซื้อไปยังโรงพยาบาลในเครือ อีกไม่ต่ำกว่า 100 ชนิดสินค้าท้องถิ่น

สำหรับท่านผู้สนใจการดำเนินโครงการพริ้นซ์ผสาน ผสานงานสู่ชุมชน ผสานคนสู่บ้านเกิดสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.princhealth.com/psarn รวมทั้งติดตามช่องทางการรับสมัครงานได้ผ่านทาง Facebook: PRINCIPAL HEALTHCARE

ปัจจุบัน เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ตั้งเป้าขยายโรงพยาบาลเป็น 20 แห่งในปี 2567 โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 13 แห่ง เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 12 แห่งใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาล พริ้นซ์ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพร โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และล่าสุดโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร จ.สกลนคร คาดว่าพร้อมเปิดดำเนินการต้นปี 2566