ธปท.ระบุ SCB ล้มดีล BitKub เหตุผลทางธุรกิจ อย่าโบ้ยเกณฑ์

HoonSmart.com>>ธปท.เผยบล.ไทยพาณิชย์ ยกเลิกซื้อหุ้น 51% BitKub Online เป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางธุรกิจร่วมกันของทั้งสองบริษัท  ยัน SCBX ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการ ส่วนยกเลิกดีลได้รับแจ้งแล้ว ยันเกณฑ์ดูแลบริษัทลูกของแบงก์ลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน   และต้องยื่นขออนุญาตต่อธปท.ก่อน เพื่อดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของระบบการเงินเป็นสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า การยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในกรณีบล.ไทยพาณิชย์( SCBS) และ BitKub Online เป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางธุรกิจร่วมกันของทั้งสองบริษัท

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย กรณีบล.ไทยพาณิชย์ จะทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นใน BitKub Online ในสัดส่วน 51% นั้น บริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท. และ ธปท. ได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิก deal ดังกล่าวแล้ว

ในการกำกับดูแลเรื่องนี้ ธปท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพโดยรวมและความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งด้านธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลผู้ใช้บริการ

เกณฑ์ปัจจุบัน ธปท.อนุญาตให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์สามารถลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset หรือ DA) ได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน เพื่อ
(1) เปิดโอกาสให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีความยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อนำนวัตกรรมมาให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(2) ให้ธุรกิจ DA ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจำกัดความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อธนาคารพาณิชย์

(3) ให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์พิจารณาการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงินไทยในที่สุด

ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการจะมีบริษัทลูกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. ก่อน หลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ได้ออกมาเพื่อดูแลความเสี่ยงของดีลใดดีลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของระบบการเงินเป็นสำคัญ