กกพ.ขยายเวลา 15 วันชี้ขาด GPSC ซื้อ GLOW

บอร์ดกกพ.มีมติขยายเวลาตัดสินกรณี GPSC เข้าซื้อ GLOW ต่ออีก 15 วัน ขอดูข้อมูลรอบด้าน เหตุบอร์ดชุดใหม่เพิ่งเข้ามารับงานเพียง 1 สัปดาห์

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กกพ.เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2561 มีมติให้ขยายระยะเวลาการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ( GPSC) เข้าซื้อกิจการ บริษัท โกลว์ พลังงาน ( GLOW) ออกไปอีก 15 วัน จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 26 ก.ย.61

สาเหตุที่ขยายเวลาพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการ กกพ.ชุดใหม่ เพิ่งเข้ามาหน้าที่เพียง 1 สัปดาห์ ซึ่งต้องนำข้อมูลที่มีอยู่หลายด้านมาพิจารณาประกอบ จึงขอพิจารณาข้อมูลรอบด้านให้ครบถ้วนก่อนจะตัดสินใจ อีก 15 วัน