บล.พายจ่อขายหุ้นกู้ “อารียา พรอพเพอร์ตี้” 29-30 ก.ย.นี้ ดอกเบี้ย 7% ต่อปี

HoonSmart.com>> บล.พาย เปิดขายหุ้นกู้ “อารียา พรอพเพอร์ตี้” ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน IPO 29-30 ก.ย. และ 3 ต.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ (Pi) รับหน้าที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดย “บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A)” ครั้งที่ 3/2565 การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568

ลักษณะตราสารและมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 550 ล้านบาท หลักประกันคือที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมส่วนควบบนที่ดิน ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมไปถึงห้องชุดในอาคารชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 554,498,000 บาท โดยมี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด” เป็นผู้แทนถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ยังมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนอีกด้วย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ในระดับ ‘BB-’ แนวโน้มอันดับเครดิตในระดับ ‘Negative’ ตามการประเมินของ ‘TRIS Rating’ สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ 7 อีกด้วย

บล.พายเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ ‘อารียา’ ได้ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2565 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อเบอร์ 0-2205-7084 หรือ 0-2205-7087