บลจ.กสิกรไทยซื้อ WHA เข้าพอร์ต 0.1776% ขยับถือหุ้น 5.1248%

HoonSmart.com>> “บลจ.กสิกรไทย” เข้าเก็บหุ้น WHA เข้าพอร์ต กว่า 26.55 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.1776% หนุนถือหุ้น 5.1248%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จำนวน 26,552,100 หุ้น คิดเป็น 0.1776% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 766,006,700 หุ้น คิดเป็น 5.1248% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น WHA ปิดตลาด 24 ส.ค.2565 ที่ราคา 3.50 บาท +0.10 บาท หรือ +2.94% มูลค่าการซื้อขาย 627.81 ล้านบาท