ชี้เทรนด์อาชีพ “นักวางแผนการเงิน” รุ่ง โควิดหนุนคนใส่ใจ “สุขภาพการเงิน” พุ่ง

HoonSmart.com>> อาชีพ “นักวางแผนการเงิน CFP” รุ่งหลังโควิด ชี้พฤติกรรมเปลี่ยน คนไทยและทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนการเงินเพิ่มหลายเท่า สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเร่งผลักดันอาชีพ CFP คาดภายใน 5 ปี มีนักวางแผนการเงินกว่า 1,000 คน ตอบรับความต้องการการจัดการเรื่องการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

วศิน วัฒนวรกิจกุล

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ที่ตามมาทำให้ประชากรโลกรวมทั้งคนไทย หันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพทางการเงินของตนเองและครอบครัวมากขึ้น เห็นได้จากผลสำรวจความคิดเห็นของนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของนักวางแผนการเงิน CFP ต่างระบุว่าในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา มีลูกค้าติดต่อเข้ามาขอรับคำปรึกษาวางแผนทางการเงินมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของ Financial Planning Standards Board Ltd. หรือ FPSB ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกเกี่ยวกับการให้บริการวางแผนการเงินในอนาคต พบว่า 80% ของนักวางแผนการเงิน CFP เชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า ความต้องการที่มีต่อบริการวางแผนการเงินในประเทศไทยและทั่วโลกจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

“เหตุผลที่สำคัญว่าทำไมคนถึงต้องการใช้บริการวางแผนการเงินมากขึ้น เนื่องจากต้องการเตรียมพร้อมเพื่อวัยเกษียณ การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการวางแผนการเงินที่เพิ่มขึ้น ความต้องการคำปรึกษาจากมืออาชีพเนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และความต้องการใช้บริการจากกลุ่มคนรุ่นใหม่” นายวศินกล่าว

สอดคล้องกับข้อมูลจากการสำรวจที่ว่า “การบริการที่ลูกค้าต้องการจากนักวางแผนการเงิน CFP มากที่สุดในอนาคตคืออะไร” โดยประเด็นที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นในเรื่อง การวางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนการลงทุน การวางแผนมรดกและการส่งต่อความมั่งคั่ง รวมถึงการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และ Long-term care ตามลำดับ

นายวศิน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 421 คน ซึ่งถือว่ายังเป็นจำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อย่างสหรัฐอเมริกามีจำนวน 90,000 คน จีนมี 26,000 คน ญี่ปุ่น 24,000 คน ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของคนไทยที่หันมาใส่ใจสร้างสุขภาพทางการเงินกันมากขึ้น โดยคาดว่าภายใน 5 ปี จะเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ได้ถึง 1,000 – 1,200 คน หรือประมาณ 100 คนต่อปี

สมาคมฯ ยังคงเน้นย้ำการสร้างนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการบริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามมาตรฐานสากลแล้ว สมาคมฯ ยังมีการจัดการดูแลสมาชิก มุ่งสร้างเครือข่ายของนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในทุกมิติทั้งความรู้ทางวิชาการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP อาทิ กิจกรรม CFP® Professional Forum ประจำเดือน งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum ประจำปี กิจกรรมมอบวุฒิบัตร กระชับความสัมพันธ์ประจำปี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP® ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยคาดหวังภายในสิ้นปีจะมีนักวางแผนการเงิน CFP เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

“ทางสมาคมมองว่า การจะมาเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มคนที่เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาศึกษาและอบรมเพื่อให้ได้คุณวุฒินี้ไปประกอบอาชีพนี้ได้ ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายสำหรับ นักวางแผนการเงิน CFP หรือผู้ที่จะมารับคำปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินนั้นไม่จำกัดเช่นกัน เพราะ ‘ทุกคน’ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ จะเพิ่งเริ่มทำงาน จะเป็นวัยกลางคน หรือวัยเกษียณอายุแล้ว ก็สามารถวางแผนการเงินได้ทั้งนั้น หากว่าคนไทยและครอบครัวมีสุขภาพทางการเงินที่ดีแล้ว ก็ย่อมส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปด้วย” นายวศิน กล่าว ปิดท้าย