บอร์ด TTB เคาะปันผลกลางปี 0.02 บาท XD 5 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “ธนาคารทหารไทยธนชาต” อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานครึ่งปีแรกปี 65 อัตรา 0.02 บาท เตรียมขึ้น XD 5 ก.ย.นี้ จ่ายเงิน 22 ก.ย.65

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 ม.ค.2565-30 มิ.ย.2565 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 6 ก.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 5 ก.ย. 2565 และจ่ายปันผลในวันที่ 22 ก.ย. 2565

ด้านหุ้น TTB ปิดตลาดที่ราคา 1.22 บาท +0.02 บาท หรือ +1.67% มูลค่าการซื้อขาย 138.12 ล้านบาท