BIZ ได้งานมูลค่า 383.5 ล้านบาท ดัน Backlog ทะลุุ 1,585.25 ลบ.

HoonSmart.com>>”บิสซิเนสอะไลเม้นท์” เซ็นสัญญา หน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ 2 แห่ง ซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 383.5 ล้านบาท ดัน Backlog ทะลุุ 1,585.25 ลบ. ลุยประมูลงานใหม่ รัฐ-เอกชน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ผลักดันธุรกิจ รพ.เฉพาะทางเป็นศูนย์กลางรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งของภูมิภาคตะวันออกของไทย

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์(BIZ) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ 2 แห่ง มูลค่าประมาณ  383.5 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ) ระยะเวลาของสัญญา 300 วัน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) เปิดเผยว่า  การได้รับงานจำหน่ายเครื่องฉายรังสีให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ 2 แห่งในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องฉายรังสี รวมถึงการให้คำแนะนำและการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้สินค้าของบริษัทฯ ผลักดันให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น 1,585.25 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2566 และในปีนี้จะรับรู้รายได้กว่า 50% ของ Backlog สนับสนุนให้ผลงานเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันบริษัทย่อยมีการเพิ่มทุนเป็น 350 ล้านบาท จากการระดมทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และ BIZ ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 73.97% ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชั้นนำของภูมิภาคตะวันออก และในปัจจุบันแนวโน้มมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นมาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานช่วงครึ่งหลังของปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเดินหน้าเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่องราว 1,000 ล้านบาท ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคาดว่าจะได้รับงานเพิ่มไม่น้อยกว่า 50% จากการประมูล ในส่วนของการจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต