SCGC ลงทุน 383 ลบ.ในเวียดนาม ร่วมทุน BOPET กับ AJ

HoonSmart.com>>”ปูนซิเมนต์ไทย”เผย”เอสซีจี เคมิคอลส์” เพิ่มลงทุนในเวียดนาม โดยร่วมทุน 55% ในเอ.เจ.พลาสท์ (เวียดนาม) ใส่เงิน 383 ล้านบาท เดินหน้าโครงการสายการผลิตฟิล์มดึงยืดสองทิศทางจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรพทาเลต ลงทุน 851 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่ม COD ครึ่งแรกของปี 67 ก่อนหน้านี้ร่วมทุนในสายการผลิตฟิล์มดึงยืดสองทิศทางจากพลาสติกพอลิโพรพีลีน คาดว่าจะเริ่ม COD ครึ่งแรกปี 66 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติโครงการลงทุนในบริษัทเอ.เจ.พลาสท์ (เวียดนาม) หรือ AJVN ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCGC และบริษัทเอ.เจ.พลาสท์ ในสัดส่วน 45% และ 55% ตามลำดับ สำหรับการลงทุนในสายการผลิตฟิล์มดึงยืดสองทิศทางจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรพทาเลต (polyethylene terephthalate) หรือ BOPET ในประเทศเวียดนาม คาดว่าจะใช้ทุนทั้งสิ้น 22.7 ล้านดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 851 ล้านบาท) โดย SCGC จะเพิ่มทุนใน AJVN ตามสัดส่วนการถือหุ้น 45% คิดเป็นเงินจำนวน 10.2 ล้านดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 383 ล้านบาท) คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567

ก่อนหน้านี้ ทั้งสองบริษัทได้ร่วมลงทุนในสายการผลิตฟิล์มดึงยืดสองทิศทางจากพลาสติกพอลิโพรพีลีน(polypropylene) หรือ BOPP คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท โดย SCGC ถือหุ้น 45% คิดเป็นเงินลงทุน 315 ล้านบาท

สำหรับโครงการลงทุน BOPP และ BOPET สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ตามแผนขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามโดยเฉพาะการออกเเบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 SCGC มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในประเทศเวียดนาม มูลค่าประมาณ 130,000 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการ Long Son Petrochemicals Complex (ธุรกิจโอเลฟินส์) TPC Vina (ธุรกิจไวนิล) และ Binh Minh Plastics (ธุรกิจไวนิลปลายน้ำ)