DRT จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.24 บาท ขึ้น XD 5 ก.ย.

HoonSmart.com>>”ผลิตภัณฑ์ตราเพชร”(DRT) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.24 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 5 ก.ย.65 และจ่ายปันผล 16 ก.ย.65

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.24 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 6 ก.ย. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 5 ก.ย. 2565 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 16 ก.ย. 2565