TTCL คว้างานโครงการปิโตรเคมีในบังกลาเทศมูลค่า 145 ลบ.

HoonSmart.com>> “ทีทีซีแอล” ได้งานออกแบบวิศวกรรมและจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ CITY GROUP Chlor Alkali Plant Project ในประเทศบังกลาเทศ มูลค่า 145 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการประมาณ 12 เดือน

บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับสัญญาสำหรับการออกแบบวศิวกรรมและบริการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศบังกลาเทศ โครงการปิโตรเคมี ชื่อโครงการ CITY GROUP Chlor Alkali Plant Project ของ CITY GROUP มูลค่าโครงการประมาณ 145 ล้านบาท หรือประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ ระยะเวลาโครงการประมาณ 12 เดือน