IVL จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท ขึ้น XD 30 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>>”อินโดรามา เวนเจอร์ส”(IVL) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 30 ส.ค.65 และจ่ายปันผล 15 ก.ย.65

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.40 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 31 ส.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 30 ส.ค. 2565 และวันที่จ่ายปันผล 15 ก.ย. 2565