บล.พาย เปิดจองซื้อกองทรัสต์สนามบินสมุย BAREIT ขาย IPO 22-26 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> “บล.พาย” เปิดจองซื้อทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ “BAREIT” ขาย IPO 22-26 ส.ค.นี้ ราคา 10 บาท/หน่วย คาดอัตราผลตอบแทนปีแรก 8.09% – 8.95%

บริษัทหลักทรัพย์ พาย (Pi)ในฐานะเป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม เปิดให้จองซื้อทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ หรือ “BAREIT” ซึ่งเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและมีการประมาณการอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในปีแรกอยู่ที่ 8.09% – 8.95% และอัตราสำหรับระยะยาว (Expected IRR) อยู่ที่ประมาณ 7.89% – 9.00%(ขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์สุดท้ายที่กองทรัสต์เข้าลงทุน)

ทรัพย์สินหลักที่ BAREIT จะเข้าลงทุนครั้งแรกจะเป็นสิทธิการเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบินภายในโครงการสนามบินสมุย รวมพื้นที่ในสิทธิการเช่าทั้งหมด 231-3-26.9 ไร่ และอาคารที่เช่ามีพื้นที่รวมประมาณ 123,955.5 ตารางเมตรโดยอายุสิทธิการเช่าอยู่ที่ 25 ปี

การจองซื้อกองทรัสต์กำหนดขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาท ทวีคูณ 1,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย ทวีคูณ 100 หน่วย และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ และจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญขี

บล.พายจะเปิดให้จองซื้อหน่วยทรัสต์ “BAREIT” ได้ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือโทร. 02-205-7000