บลจ.กรุงศรี ร่วมโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี รับมอบโล่ห์จาก รพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้ให้บริการในโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน และประกาศความพร้อมในการให้บริการออกแบบการลงทุนที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายทางการเงิน